Vítejte!

Vesmír je hologram. V každé jednotlivé části
je obsažen celek. Pak uvnitř každého z nás
je někde dokonalost.
Nabízím Vám následující léčebné metody:
reflexologii a kraniosakrální terapii.
Obě nás vrací k přirozeným způsobům léčby
a vychází z prokazatelného faktu, že naše
tělo má vždy za všech okolností tendenci
k uzdravení.
Musíme často jen souhlasit a trochu pomoci.
My sami, ne někdo jiný…
Iva Jobová
iva.jobova@seznam.cz
Skype: iva.jobova
Více:
Reflexní terapie
Kraniosakrální terapie
Průběh ošetření

Literatura a odkazy
O mně

Willkommen!

Das Universum ist ein Hologramm. In jedem
einzelnen Teil ist Ganzheit enthalten. So ist
irgendwo in der Mitte eines Jeden von uns Perfektion.
Ich biete folgende Heilungsmethoden an:
Reflexzonenarbeit und Cranio-Sacral-Therapie.
Beide bringen uns zur natürlichen
Heilungsweise zurück und beginnen am Fakt, dass unser Körper immer,
unter allen Umständen zur
Genesung tendiert. Wir müssen nur
zustimmen und etwas mithelfen.
Wir selbst, nicht jemand Anderer.
Iva Jobová
iva.jobova@seznam.cz
Skype: iva.jobova
Weiter:
Reflexzonentherapie
Cranio-Sacral-Therapie

Behandlungen
Literatur und Links
Über mich

Reflexologie    Kranio    Brno
Site Meter